AmakuruIMIBEREHO MYIZAPOLITIKIUBUZIMA

Leta Yatubereye Umubyeyi “Abagenerwabikorwa ba FARG”

Mperutse kuganira n’Umugabo wakoraga mu Kigega cya Leta gifasha abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi batishoboye, FARG, tuganira ku gaciro abagenerwabikorwa ba FARG by’Umwihariko abanyeshuri n’abandi nkabo baba baha ibikorwa by’ubuterankunga FARG yabageneraga dusanga hari bamwe babifata nk’ibisanzwe ariko hakaba n’ababifata nk’Ibikorwa baha uburemere k’uburyo usanga batagerereranya n’umubyeyi gusa ahubwo birenze kuba Umubyeyi

FARG, iyo ugeze mu bitaro uhasanga abantu benshi baje kwivuza indwara zikomeye zirimo ndetse n’impanuka bakeneye kuvurwa kandi ku giciro gihenze cyane ndetse mu Rwanda byananirana umurwayi agategerwa indege akajya kuvurwa hanze, Iyo rero ubonye umuntu udaha agaciro k’amamiliyari atangwaho mu burezi ibyo wakabyise kwigiza nkana cyangwa se kwirengagiza ukuri ukuzi

Inka zaratanzwe ku bagenerwabikorwa ba FARG

Ntabwo ari rimwe ntabwo ari kabiri uzasanga abanyarwanda mu bihugu byo hanze umwami yakamiye amata bwacya bakamutera imijugujugu ku mbuga nkoranyambaga yewe bakanagaya gahunda za Leta ndetse n’imishinga iba iteganyirizwa abanyarwanda, ku mbuga nkoranyambaga neza neza induru zikavuga

Ejobundi aha nibwo twabonye Idamange Iryamugwiza Yvonne anenga cyane bikabije icyo kigo ndetse anahamya ko nta kamaro kacyo, avuga ko yubakira abatishoboye inzu nyuma ntigaruke ngo inzu isanwe,uretse ko ibyo bikorwa, ariko se twibaze Yvonne yari kubakirwa ari umwana nyuma inzu igasanwa ubu ari umugore mukuru?ikindi niba yarahisemo kwibera mu muturirwa Kimironko yagirango isanwe ikodeshwe nde? nubwo we yanayigurishije

Reka turebere hamwe ibyo Ikigega cya Leta gifasha abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi batishoboye cyagezeho ndetse n’inshingano zacyo:

SERIVISI ZATANGWAGA  N’IKIGEGA CYA LETA KIGENEWE GUTERA INKUNGA ABAROKOTSE JENOSIDE YAKOREWE ABATUTSI BATISHOBOYE (FARG) 

SERIVISE ZITANGWA MURI GAHUNDA Y’UBUREZI IBISABWA UMUGENERWABIKORWA IGIHE
 

I.             Amashuri yisumbuye

n’ay’imyuga

 

1.   Umunyeshuri wemererwa kwishyurirwa amashuri yisumbuye  n’ ay’imyuga( TVET)

 

 

Ø Kuba yaribaruje kandi yaremejwe muri gahunda y’uburezi afite(PIN)

Ø Urwandiko rwa FARG rumwohereza ku kigo (transfert);

Ø Kuba nta wundi muterankunga uzwi umwishyurira kandi akaba atarishyuriwe amashuri yisumbuye  cyangwa ay’imyuga mu myaka yashize

Icyitonderwa:

1. Umunyeshuri warangije amashuri yisumbuye ntabwo asubira mu mashuri y’imyuga TVET

2. Umunyeshuri uri muri TVET ntabwo yemerewe kwiga amashami atandukanye.

3. Umunyeshuri wiga muri TVET KAVUMU aba  atararangije amashuri yisumbuye akarihirwa categorie imwe yiyongera kuyo yari asanganywe yarabiherewe

 

Uburenganzira na FARG.

 

15
2.Kwishyura amafaranga y’ ishuri Ø Amasezerano y’ishuli na FARG arimo nomero ya compte izishyurirwaho

Ø Inyandiko yishyuriza abanyeshuli biga ku kigo ifite TIN

Ø Liste y’abanyeshuli biga ku kigo bemewe bafite PIN hakoreshejwe “template”itangwa na FARG

Ø Raporo y’abanyeshuli biga mu kigo bataha cyangwa babamo  isinyweho n’ubuyobozi bw’umurenge n’ubuyobozi bw’ikigo

Ø Icyemezo (transfert) kigaragaza ko umunyeshuri yoherejwe na FARG niba atarahigaga umwaka ubanziriza uwo yishyurizwa.

Iminsi 15
3.Kwishyura amafaranga y’ishuri n’umwambaro w’ishuri Ø Amasezerano y’umwaka w’amashuri hagati ya FARG n’Ikigo

Ø Inyandiko yishyuza FARG amafaranga y’umwambaro w’ishuli

Ø Liste y’abanyeshuli iriho umubare w’imyambaro abana bahawe iriho umukono wabo (gukurikiza template yatanzwe na FARG) ku birebana n’imyambaro.

Ø Inyemezabwishyu ya EBM

Ø Ku bikoresho Ikigo kizana urutonde rw’abanyeshuri bakiriyeho ibikoresho, rugaragaza ibyo buri munyeshuri yahawe n’ingano yabyo hariho n’umukono w’umunyeshuri imbere y’izina rye n’ inyemezabwishyu ya EBM

 
II.           Amashuri makuru na Kaminuza

1.Umugenerwabikorwa wishyurirwa amashuri makuru/Kaminuza n’ay’Imyuga ku rwego rwa Kaminuza

1.   Umunyeshuri utangira mu mwaka wa mbere

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG isaba kurihirwa

Ø Umwirondoro w’Umunyeshuri (CV)

Ø Icyemezo cy’uko yemejwe muri gahunda y’uburezi afite PIN

Ø Impamyabumenyi  imwemerera  kujya muri Kaminuza /amashuri Makuru ,yaratsinze nibura amasomo abiri y’ ingenzi muyo yize ( two principal passes),

Ø Urwandiko rwa kaminuza cyangwa amashuri makuru amwemerera kwiga ku kigo( admission letter)

2.   Ku munyeshuri usaba kwiga umwuga ku rwego rwa        Kaminuza ,

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG isaba kwishyurirwa umwuga

Ø Umwirondoro w’umunyeshuri usaba(CV)

Ø impamyabumenyi/impamyabushobozi  ya A2

Ø Urwandiko rwa kaminuza cyangwa amashuri makuru amwemerera kwiga ku kigo (admission letter)

Ø Icyemezo cy’uko yemejwe muri Gahunda y’uburezi afite PIN

3.   Umunyeshuri usanzwe yiga yaroherejwe na FARG

Ø Kuba agaragara ku rutonde rwoherejwe na FARG ku kigo yigaho nyuma yo gukora igenzura (contrȏle physique)

Ø Kuba yaratsinze neza atarasibiye mu mwaka yigamo

 
2.   Guhindura ikigo Ø Inyandiko isaba guhindura Ikigo yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG,

Ø Kuba afite impamvu z’umvikana afitiye ibimenyetso

Ø Kuba yasubijwe n’Ubuyobozi bwa FARG yemererwa guhindura ikigo

 

 
3.   Guhagarika kwiga igihe gito

 

 

 

Ø Uburwayi bw’igihe kirekire, bigaragazwa na muganga wemewe na Leta

Ø Urwandiko yandikiye kaminuza ahagarika  copie FARG, na AERGf

Ø Indi mpamvu yasobanurwa  hagatangwa n’ibyemezo byayo ikumvikana ko ifatika

 
 

4.    Umunyeshuri watsinzwe

Ø Umunyeshuri bigaragara ko yatsinzwe ku mpamvu zitamuturutseho (urugero uburwayi…) yandikira Ubuyobozi bwa FARG akomekaho impapuro zo kwa muganga ubusabe bwe bugasuzumwa.  
5.    Umunyeshuri usaba gufashwa yari asanzwe yiyishyurira(cas sociaux) Ø Abanyeshuri batangiye kwiga biyishyurira bikaza kubananira bageza ubusabe bwabo kuri AERG y’ikigo bigaho

Ø FARG imenyesha AERG igihe cyo kuyizanira urutonde rw’abanyeshuri basaba gukomeza kwishyurira  ruherekejwe n’ibyangombwa bikurikira:

·         impamyabumenyi cyangwa impamyabushobozi yo mu mashuli yisumbuye akaba yaratsinze nibura amasomo abiri y’ ingenzi mu ishami yigagamo.

·         Transcript note y’umwaka arangije

·        Ibyangombwa bigaragaza ko atakibashije kwiyishyurira(urugero: niba yari umukozi akazi kakaba kahagaze ashyiraho ibaruwa imuhagarika cyangwa se ari uwamwishyuriraga kahagaze  cyangwa wagize ikindi kibazo gifitiwe ibimenyetso)

·        Ibyangombwa bitangwa n’ ishuri yigaho bigaragaza ko indi myaka yiyishyuriye nta mwenda yabasigayemo.

 
6.   Kwishyura amashuri makuru / Kaminuza nay’ Imyuga ku rwego rwa Kaminuza

 

 

Ø Urwandiko rwishyuza FARG amafaranga y’ishuli.

Ø Amasezerano ya Kaminuza /Amashuri makuru na FARG

Ø Liste y’abanyeshuli  biga muriyo kaminuza (template yatanzwe na FARG) isinyweho n’ubuyobozi bw’ishuli

Ø Kuba Umunyeshuri wishyurizwa agaragara ku rutonde rwoherezwa na FARG ku kigo buri mwaka nyuma y’igenzura(contrȏle physique)

 
7.   Inkunga yo gutunga abanyeshuri mu gihe bari ku ishuri(bourse) Umunyeshuri agomba kuba agaragara ku rutonde rwoherejwe ku ishuri na FARG kandi yarakorewe controle Physique ikorwa na FARG abanyeshuri bakigera ku ishuri.  
SERIVISE ITANGWA  MURI GAHUNDA Y’INKUNGA Y’INGOBOKA IBISABWA UMUGENERWABIKORWA IGIHE
1.Inkunga idasanzwe y’ihariye itangwa ku barwayi

 

 

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG iriho ibyangombwa bikurikira:

·        Icyangombwa gihabwa uwacitse ku icumu utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze kandi akaba yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi afite PIN

·        Icyemezo cya muganga umuvura kigaragaza ibyo akorerwa bituma ajya kwa muganga kenshi kandi ntakintu abashije gukora( dialyse/ kugorora ingingo,…) cyangwa kigaragaza ko akeneye ifunguro ryihariye( regime) rijyanye n’uburwayi afite.

 

1 mu gihembwe cyangwa igihe cyose bibaye ngombwa.
2.Inkunga y’amafaranga y’urugendo y’abavuye cyangwa bajya kwa muganga

 

 

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG igaragaraho PIN (Nomero iranga umugenerwabikorwa);

Ø Urwandiko rwa muganga na transfert yamukuye ku bitaro by’akarere imuzana ku bitaro bikuru;

Ø Rendez-vous ya muganga ku basanzwe bivuza bamaze igihe kirekire; n’agakayi kagenewe umurwayi kubivuriza i BUTARO

Ø Icyemezo gitangwa n’Umurenge yarokokeyemo gihabwa utishoboye warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

Ø icyemezo kigaragaza umurenge n’akarere aturutsemo.

Icyitonderwa .

Inyandiko zihabwa umukozi wa FARG ukorera ku bitaro bikuru (RMH, KFH, CHUK), ku bivurije kuri HNP I Ndera bazisiga ku bitaro bihegereye bya RMH.

Mu minsi 5, nyuma yuko  dossiers zitugezeho
3.Inkunga y’amafaranga afasha abarwariye mu bitaro Inkunga y’amafaranga ahabwa umugenerwabikorwa urwariye mu bitaro itangwa hashingiwe ku nyandiko zikurikira:

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru w’a FARG igaragaramo PIN y’umurwayi;

Ø Urwandiko rwa muganga rwemeza ko arwariye mu bitaro; rugaragaza ko amazemo byibura ibyumweru bibiri kandi ashobora kuzatindamo,

Ø Icyemezo gitangwa n’Umurenge yarokokeyemo gihabwa utishoboye warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

 

 

Iminsi 5
4.Inkunga y’amafaranga atangwa ku mugenerwabikorwa yo gushyingura

 

 

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG igaragaramo PIN na Nomero ya Konti y’umuntu wo mu muryango izanyuzwaho inkunga,

Ø Urwandiko rwa muganga rwemeza ko umuntu yitabye Imana (Death certificate);

Ø Icyemezo gitangwa n’Umurenge yarokokeyemo gihabwa utishoboye warokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

Ø Icyemezo cy’isano gitangwa n’umurenge kigaragaza isano usaba iyo nkunga afitanye na Nyakwigendera

Ø Fotokopi y’Irangamuntu y’usaba iyo nkunga.

 

Iminsi 5
SERIVISI ZITANGWA MURI GAHUNDA Y’UBUVUZI IBISABWA UMUGENERWABIKORWA IGIHE
 

1.   Kwishyurirwa mu Mavuriro Makuru ya Leta(CHUK, CHUB, RMH,HNP…)

 

 

 

 

Abagenerwabikorwa ba FARG  bakenera ubufasha mu kwivuza muri ibyo bitaro  bagomba kuba bafite:

Ø Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside kandi yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi cyangwa muri imwe muri gahunda FARG iteramo inkunga abagenerwabikorwa bayo afite PIN,

Ø Ubwisungane mu kwivuza,

Ø Transfert y’ibitaro by’Akarere, (mu gihe nta transfert hagomba kwerekanwa urupapuro rwa muganga niba cyari ikibazo gitunguranye kandi cyihutirwa(cas d’urgence).

Ø Fotokopi y’irangamuntu

 

Igihe cyose ageze ku bitaro
2.   Kwishyurirwa mu Bitaro bya KFH Abagenerwabikorwa bagomba kuba bafite:

Ø Transfert yatanzwe n’Ibitaro bikuru  (CHUK,CHUB RMH, RUHENGERI,KIBUYE,KIBUNGO na HNP Ndera,

Ø Mu gihe Ubuvuzi ahabwa butishyurwa n’ubwisungane mu kwivuza azana icyemezo yahawe n’ubuyobozi bwa RSSB/Mutuelle ko butishyurwa.

Ø Icyemezo cy’utishoboye warokotse jenoside

Ø Fotokopi y’irangamuntu

 

 

 
3.   Kwishyurirwa mu bitaro byigenga Uwoherejwe kwivuriza mu bitaro byigenga agomba kuba afite:

Ø Transfert ahawe ni ibitaro bikuru (CHUK,CHUB,RMH,Kibuye, Kibungo, Ruhengeri na HNP)

Ø Yandikira Umuyobozi Mukuru wa FARG ibaruwa isaba kwivuriza muri ibyo bitaro agashyiraho:

·        Transfert yahawe ni ibitaro byavuzwe haruguru,

·        Numero imuranga muri FARG(PIN)

·        Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside kandi yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi cyangwa muri imwe muri gahunda FARG iteramo inkunga abagenerwabikorwa bayo afite PIN

·        Fotokopi ya irangamuntu

Ø Ibaruwa ahabwa n’Ubuyobozi Bukuru bwa FARG nyuma yo gusuzuma ubusabe bwe

 
4.   Guhabwa indorerwamo z’amaso

 

Uhabwa indorerwamo z’amaso agomba kuba afite:

 

Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG iriho na PIN

Ø Ordonnance ya muganga wo mu ivuriro rya Leta

Ø Fotokopi y’Irangamuntu(ID)

Ø Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside kandi yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi cyangwa muri imwe muri gahunda FARG iteramo inkunga abagenerwabikorwa bayo afite PIN

Ø Ibaruwa yahawe na FARG imwemerera kwivuriza mu bitaro byigenga bivura amaso igihe ordonance atari iyo mu ivuriro rya Leta

 

Iminsi 5
5.   Guhabwa imiti muri pharmacie zikorana na FARG Ø Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside kandi yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi cyangwa muri imwe muri gahunda FARG iteramo inkunga abagenerwabikorwa bayo afite PIN

Ø Fotokopi y’irangamuntu

Ø Ordonance ya muganga ukorera mu ivuriro rya Leta.

Ø Ku bafatira imiti mu Mujyi wa Kigali no mu Karere ka Huye bateza kashe ku mukozi ufasha abagenerwabikorwa ba FARG ukorera mu Bitaro bikuru bya CHUK,CHUB,KFH na RMH

Igihe agiriryeyo yujuje ibisabwa
8.   Kwishyurirwa imiti itari ku rutonde rw’imiti itangwa na

FARG

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø Umugenerwabikorwa wandikiwe imiti itari ku rutonde rw’imiti itangwa na FARG ayifata ku bitaro bya Gisirikare i kanombe(RMH),

Ø Iyo imiti ibuze mubitaro bya Gisisrikare i Kanombe(RMH) umugenerwabikorwa yandikira Umuyobozi Mukuru wa FARG ibaruwa igizwe n’ibi bikurikira:

·         ibaruwa isaba  kugurirwa imiti iriho na PIN,

·         Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside kandi yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi cyangwa muri imwe muri gahunda FARG iteramo inkunga abagenerwabikorwa bayo afite PIN

·        ordonance yasinyiweho n’Umuyobozi wa farumasi ya Kanombe ko idahari iteyeho na kasha

·         fagitire poroforuma eshatu zivuye muri farumasi zitandukanye zikorana na FARG zigaragaza igiciro cy’iyo miti.

 

Igihe agiriyeyo yujuje ibisabwa
9.   Kwishyurirwa Insimbura n’Inyunganirangingo Ø Ordonnance ya muganga wo mu ivuriro rya Leta

Ø Fotokopi y’Irangamuntu(ID)

Ø Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside kandi yaremejwe muri gahunda y’ubuvuzi cyangwa muri imwe muri gahunda FARG iteramo inkunga abagenerwabikorwa bayo afite PIN

 

N.B: Iyo umugenerwabikorwa yujuje ibisabwa abishyikiriza amavurira afitanye amasezerano na FARG yo gutanga insimburangingo

 

Igihe agiriyeyo
10.               Kwishyurirwa Ubuvuzi ku bafite ubundi bwishingizi butari Mutuelle de Santé (MUSA) Ø Ibaruwa yandikiwe Umuyobozi Mukuru wa FARG iriho na PIN

Ø Icyemezo cy’umushahara

Ø Proforma cyangwa se Fagitire y’Ibitaro y’amafaranga yishyuzwa

Ø Fotokopi y’Irangamuntu(ID)

Ø Icyemezo cy’uwacitse ku icumu utishoboye  gisinywa na komite y’abahagarariye abarokotse jenoside, hagashyirwaho cachet y’Inzego z’ibanze zahagarariye icyo gikorwa

 
GAHUNDA Y’AMACUMBI (SHELTER) IGIKORWA GIKORERWA IGIHE
 Kubakirwa no Gusanirwa Gahunda yose irebana n’ amacumbi  ishyirwa mu bikorwa ni Ubuyobozi bw’Akarere

Umugenerwabikorwa yegera inzego z’ibanze aho yacikiye ku icumu  akagaragaza ikibazo cye kikazigwaho mu nteko rusange y’abacitse ku icumu rya Jenoside yemerezwamo abagomba kubakirwa bababaye kurusha abandi.

Buri mwaka w’ingengo y’Imali
SERIVISI ZITANGWA MURI GAHUNDA Y’IMISHINGA IBYARA INYUNGU IBISABWA UMUGENERWABIKORWA IGIHE CYO GUSUBIZA
1.   Imishinga ibyara inyungu Ø Icyemezo cy’uwacitse ku icumu rya jenoside utishoboye gitangwa n’inzego z’ibanze na komite ihagarariye abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi mu Kagali

 

Ø Kopi y’indangamuntu.

 

Ø Icyemezo cy’umurenge ko nta wundi mushinga yahawe,

 

Ø Kuba afite imbaraga n’ubwenge byo gukora;

 

Ø Kuba atari umunyeshuri;

 

Ø Kuba atuye aho azakorera umushinga, afite icyemezo cy’umurenge kibigaragaza,

 

Ø Ibaruwa isaba inkunga yanyujijwe ku Murenge,

Ø Inyandiko y’umushinga ukoze neza kandi isinye;

 

N.B: Umugenerwabikorwa  ashyikiriza  umushinga we uteguye neza ubuyobozi bw’Umurenge atuyemo kandi azakoreramo ibikorwa asabira inkunga( Gicurasi- Kamena)

Buri mezi 06 mu mwaka
2.   Girinka  

Ø Kuba yararokotse Jenoside atishoboye, afite icyemezo gitangwa na komite y’abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, kiriho umukono na kashe by’ubuyobozi bw’Umurenge yarokocyeyemo.

 

Ø Kuba ari ku rutonde rw’abatishoboye bakwiye gufashwa muri gahunda ya girinka, rwemerejwe mu nteko y’akagali y’abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe  Abatutsi ,

 

Ø Kuba afite imbaraga n’ubwenge byo korora inka;

 

Ø Kuba afite aho kubaka ikiraro ni aho guhinga ubwatsi buhagije inka;

 

Ø  Kuba atari umunyeshuri;

Ø Kuba nta nka yigeze ahabwa na FARG cyangwa ni undi muterankunga muri gahunda ya Girinka

 

Ibyagezweho

Kuva mu mwaka w’ 1998 kugeza 2015, hari byinshi byagezweho cyane cyane muri gahunda y’uburezi aho abanyeshuri 97,677 barangije amashuri yisumbuye mu gihe abanyeshuri 12.524 barangije amashuri yisumbuye, mu buzima nibura buri mwaka w’ingengo y’imari, abagenerwabikorwa 24.339 bafashijwe n’ubuvuzi, Abagenerwabikorwa 21.599 barimo 1560 abasigaye batagira abana mu gihe cya Jenoside yakorewe abatutsi (Incike/Intwaza), hubatswe amazu 43.146 muri gahunda yo kubakira kandi abagenerwabikorwa 46.551 bafashijwe mu bikorwa bibyara inyungu (IGA) mu gihe abagenerwabikorwa 5.000 bafashijwe muri gahunda ya Girinka. Ingengo yimari yakoreshejwe kuva 1998 kugeza 2014-2015 kuri iyi gahunda yavuzwe haruguru yose yatwaye amafaranga angana n’ 190,374,795,158 Frw.

Muri za nkingi za Mwamba Ikigega FARG giheraho gifasha abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe abatutsi dufashe urugero rw’uyu mwaka wa 2020 na 2021 utarasozwa, Reka turebere hamwe ubwishyu bwa buri cyiciro

1, Mu burezi duhereye muri Kaminuza harihiriwe abanyeshuri 8,369,161,520 Frw, Abanyeshuri bashoje icyiciro cya kabiri cya Kaminuza ni: 5,093

2. Uburezi
Component  Abagenerwabikorwa ku mwaka  Amafaranga yishyuwe
Ibitaro                         58,628    3,753,111,628
Hanze y’u Rwanda                                16       460,952,800
Farumasi                         37,759    1,568,228,288
Insimburangingo n’Igororangingo                              116         90,462,098
IGITERANYO      5,872,754,814

 

Income Generating Activities (IGA) / Ibikorwa FARG yateye inkunga abagenerwabikorwa bayo bibabyarira inyungu
Component Number of beneficiaries  Amount  Comments
Rutsiro Girinka 6         12,000,000  Earmarked
Ruhango Girinka 28 104,000,000  Earmarked
Mu bikorwa bisanzwe bitera inkunga abagenerwa bikorwa mu buzima bwa buri munsi rusange 106         30,635,760  
Hari abanyeshuri basoje amasomo bari bacumbitse mu macumbi azwi nka One Dollar Compaign, bakoze imishinga ibyara inyungu batewe inkunga na FARG bangana na 22           9,600,000  
TOTAL                                                                                                                                     162       156,235,760  
       
4. Inkunga yihuse  
Component Number of beneficiaries  Amount spent  
Ordinary DS (Ubuterankunga bwihuse ariko busanzwe) 1,354       440,550,000  
Special DS(Ubuterankunga bwihuse ariko budasanzwe) 30,130    4,027,587,500  
Total      4,468,137,500  
Aha wavuga nk’amafaranga akoreshwa mu bikorwa bifasha muri ya mazu abamo Intwaza (Incike hostels) ndetse na rwa rubyiruko ruba muri One Dollar Compain apartment  
(ODC)  
 
5) Amacumbi  
Component Abagenerwabikorwa Ubwishyu  
Hubatswe amacumbi angana                              586 5,842,478,996  
Hasanwe amacumbi                                86 1,030,321,414  
Total                              672 6,872,800,410  

 

 

Inshingano & Icyerekezo n’intego

Inshingano y’ibanze ya FARG ni uguteza imbere imibereho myiza yabatishoboye barokotse Jenoside yakorewe abatutsi nkuko twabigarutseho haruguru.

Ikaba ifite icyerekezo ko Abacitse ku icumu bose batishoboye binjira muri gahunda y’iterambere ry’imibereho myiza (VUP, Ubwisungane mu Kwivuza, Girinka n’ UBUDEHE) kandi bakitabira gahunda z’iterambere ry’igihugu nkuko bikwiye.

Ikaba ifite Intego yo Gufasha abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi kwisanga no kwiyumva muri gahunda z’igihugu zihari cyane cyane zo kwiteza imbere muri gahunda zimwe na zimwe zirimo kugira amacumbi, Uburezi n’ibikorwa by’ubumenyi, guteza imbere ibikorwa bibyara inyungu no kwihangira imirimo.

Ibyo FARG yagezeho nyuma y’imyaka Yose ishize ifasha abarokotse Jenoside yakorewe abatutsi.

Ababyeyi b’Intwaza batujwe mu ngo z’amasaziro Impinganzima barashimira Madamu Jeannette Kagame ku buryo abitayeho.

Hashize imyaka 27 Jenoside yakorerwaga Abatutsi mu 1994 ihagaritswe hamaze kwicwa abarenga miliyoni imwe mu bugome bukabije, ikaba yari yarateguwe kandi ishyirwa mu bikorwa  na Leta mbi yari iriho, ayo marorerwa akaza guhagarikwa n’imbaraga z’abana b’u Rwanda, abahoze ari ingabo za FPR-Inkotanyi, biyemeje kumena amaraso yabo bagatabara u Rwanda n’abicwaga amahanga arebera.

Nyuma y’insinzi, Leta yicaga abana bayo yahise isimburwa  na Leta y’Ubumwe bw’Abanyarwanda, abarokotse iyo Jenoside ibagarurira ikizere cyo kongera kubaho, by’umwihariko ibashyiriraho ikigega FARG cyo gufasha abatishoboye muri bo kugira imibereho myiza.

Nk’uko bizwi, mu mwaka wa 1998 ni bwo Leta yashyizeho FARG ihabwa inshingano zo gushyigikira no gutera inkunga abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nk’uko bigaragara mu Itegeko No 81/2013 ryo ku wa 11/09/2013.

Mu myaka igera kuri 22 ishize, FARG yagiye igoboka abatishoboye muri gahunda zayo uko ari eshanu ari zo Ubuvuzi, Inkunga y’ingoboka, Amacumbi, Uburezi n’Imishinga ibyara inyungu.

Izo gahunda zafashije imfubyi za Jenoside yakorewe Abatutsi n’abandi bayirokotse bari barasigaye iheruheru, barimo abasenyewe ndetse n’abatewe ubumuga ndetse n’indwara zidakira, haherewe ku bari bababaye kurusha abandi.

Mu Kiganiro Imvaho Nshya yagiranye na Umuyobozi Mukuru wa FARG, Eng. Ruberangeyo Theophile, yatangaje ko byari urugendo rukomeye mu myaka 21 ishize, ariko urwo rugendo rukaba rwaratanze umusaruro Igihugu muri rusange, ariko by’umwihariko abagenerwabikorwa bose, bishimira cyane.

Yagize ati: “Byari urugendo rurerure, ni na yo mpamvu FARG, ifatanyije n’inshuti z’u Rwanda n’abandi bafatanyabikorwa bayo,  ifite byinshi yakoze kandi bikomeye muri iyi myaka 21.”

Ruberangeyo Theophile, Umuyobozi Mukuru wa FARG, arashimira Leta yagobotse abasizwe iheruheru na Jenoside yakorewe Abatutsi

Mu Burezi, igikorwa cyo kurihira abanyeshuri mu mashuri yisumbuye gisa nk’aho ubu cyarangiye

Ubuyobozi bwa FARG bwemeza ko guhera mu mwaka wa 1998 kugeza mu mwaka wa 2019 abanyeshuri barihiwe amashuri kugeza barangije ayisumbuye ari107, 660, bakaba baratanzweho akayabo ka miriyari 84 na miriyoni zisaga 873 z’amafaranga y’u Rwanda.

Mu barangije amashuri yisumbuye harimo 38,174 bakomeje kwiga basoza Ikiciro cya kabiri cya Kaminuza (Bachelor’s Degree), FARG ibishyurira miriyari 89 na miriyoni sisaga 712 z’amafaranga y’u Rwanda.

Benshi mu barihiwe na FARG bahamya ko iki Kigega cyabaye umutabazi mwiza kuko cyabaharuriye inzira ibaganisha ku kwigira no kwigeza ku iterambere rirambye.

Mbarushimana Emmanuel utuye mu Murenge wa Rusororo mu Karere ka Gasabo,  warihiwe amashuri yisumbuye kugeza muri kaminuza , yagize ati: “Navuye  muri kaminuza mbona akazi, ndakora mpembwa neza, nkemura ibibazo byange ndetse mfasha umuryango nsigaranye. Ubu mfite umwana na nge ndihira ishuri kandi no mu muryango iyo bagize ikibazo gikeneye ubufasha bwange ndabafasha. Leta y’u Rwanda yatekereje mu buryo bwiza cyane gushyiraho FARG cyahinduye imibereho yacu iba myiza.”

Mbarushimana Emmanuel utuye mu Karere ka Gasabo yishimira ko FARG yamurihiye na we akaba afite uwo arihira mu kwitura ineza ya Leta

Ubuyobozi bwa FARG buhamya ko mu banyeshuri irihira mu yisumbuye hasigaye 8,000 barimo 107 bakiri mu yisumbuye, 36 biga amasomo y’ubumenyi ngiro na ho abasigaye bakiga muri kaminuza.

Ruberangeyo yagize ati: “Ubu dusigaje abanyeshuri muri Kaminuza na ho muri segonderi zisanzwe bari kuyarangiza;  mu mwaka wa 2019 twari dufite abanyeshuri 8,000 tuvuye kuri 17,000  twarihiraga mu myaka itatu ishize. Ubu turateganya ko mu mwaka wa 2020/21 tuzaba dusigaranye abanyeshuri 4,000 muri kaminuza no ku bakiga imyuga.”

Mu Buzima, abavujwe baravuga imyato Leta

Ubuyobozi bwa FARG bushimangira ko nta na rimwe higeze habura ingengo y’imari yo kuvuza uwarwayi mu batishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

Kubera ko umuntu umwe ashobora kwivuza inshuro zirenze imwe, FARG yishyuriye ingero nyinshi ikiguzi cy’ubuvuzi yibanda ku buvuzi bukorerwa ku rwego rw’Ibitaro Bikuru kuko ku bitaro by’Uturere n’ibigo nderabuzima hakoreshwa ubwisungane mu kwivuza abandi bagakoresha ubundi bwisungane mu buzima (RSSB…) baba bafite. .

Mu myaka 21 ishize FARG yakoresheje miriyari 21 na miriyoni zirenga 133 z’amafaranga y’u Rwanda mu kwishyura ubuvuzi bwahawe abagenerwabikorwa ba yo bavurijwe mu Gihugu, na miriyari ebyiri na miriyoni zisaga 709 zishyuwe ubuvuzi bw’abagera kuri 460 bavurijwe mu mahanga.

Umuyobozi Mukuru wa FARG yakomeje agira ati: “Abandi twavuje ni abo twabonye mu bufatanye twakoranye n’izobere z’abaganga b’abasirikare bo mu Bitaro bya Gisirikare by’u Rwanda mu gikorwa cyari kigamije kwegera abaturage (Army Week/Citizen Outreach) aho habashije kuvurwa abantu 44,160 bari bafite uburwayi butandukanye  hirya no hino, aho abaganga babasangaga, mu Turere.”

Ingabo z’u Rwanda zagize uruhare rukomeye mu kuvurira abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi mu Turere twabo

Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bavujwe bashimira Leta y’u Rwanda yazirikanye abatishoboye ikabongerera ikizere cy’ubuzima bwiza, binyuze muri FARG, yababereye umubyeyi, ikabungabunga amagara yabo.

Mukanyamwasa Jeannette utuye mu Murenge wa Gisozi, Akarere ka Gasabo asobanura uburyo FARG yamuvuje uburwayi bukomeye mu Rwanda no mu mahanga, FARG ikishyura ibyamutanzweho byose, harimo ubuvuzi, itike y’indege n’ibyamutunze mu bitaro.

Uyu mubyeyi avuga ko kubera imvamutima zaturutse ku neza bagiriwe na FARG byamuteye guhita abandikira ibaruwa y’ishimwe akiva kwivuriza mu Buhinde.

Mukanyamwasa yamenye ko arwaye indwara ikomeye cyane mu mwaka wa 2016. Nyuma yo gusuzumwa yoherejwe mu Bitaro Bikuru bya Gisirikare i Kanombe atangira kwitabwaho.

Yagize ati: “Nagiye mu bitaro barambaga nta giceri na kimwe k’ijana natangaga kuko amafaranga n’ibyo kurya mu bitaro barabinyishyuriraga kandi nta muti n’umwe ntahabwaga, n’ubwo waba uhenze.  Nyuma yo kubagwa nakurikijeho guterwa imiti ihenze cyane yica indwara yanjye mu gihe cy’amezi umunani.”

Amezi umunani arangiye ni bwo yoherejwe mu Buhinde guca muri radio (radiography), ati: “Bampaye tike y’indege, ariko mbere yo kugenda bari baramaze kwishyura aho tuzaba, ibyo tuzarya, i Mumbai mu Buhinde barangije baduha n’amadorari y’amerika 150 yo kwitwaza mu rugendo. Ikirenzeho gikomeye cyerekana uko Leta y’u Rwanda ikunda abanyarwanda, ni uko bampaye umurwaza na we bakamwishyurira byose.”

Kuri ubu Mukanyamwasa ameze neza, ndetse FARG ikomeje kumugurira imiti dogiteri yamwandikiye nyuma yo kuva mu Buhinde,  ngo imufashe gukira neza.

Kubwimana Theogène, utuye mu Murenge wa Rusenge, Akarerere ka Nyaruguru, nawe avuga gako FARG yamutabaye mu byo we yabonaga nk’inzozi ubwo yamenyaga ko arwaye bikomeye mu mwaka wa 2016.

Icyo gihe yigaga muri Kaminuza ya UNILAK arihirwa na FARG, ndetse kubera ko yari imfubyi atagira aho kuba afashwa n’ubuyobozi bw’Akarere ka Nyaruguru FARG yamwubakiye icumbi ubu akaba yishimira ko atuye heza.

Yagize ati: “Ndashimira FARG yampaye ubufasha bukomeye, nkibyumva ko bamfasha nagize ngo ndarota kuko bwari ubufasha buhenze. Banshakiye ibyangombwa bampa tike y’indege njya kuvurizwa mu Buhinde. Bananyubakiye icumbi ndabashimira barakoze cyane, ubu aho bigeze bakomeje kunyitaho kuko ngikomeza kwivuza.”

Ubuzima bw’Intwaza bubungabungwa by’umwihariko

FARG, ibinyujije mu masezerano y’ubufatanye yagiranye n’Umuryango AVEGA Agahozo, imenyera byose Intwaza (ababyeyi bagizwe incike na Jenoside yakorewe Abatutsi), guhera ku bibatunga, imyambaro, fagitire z’amazi n’umuriro, imishahara y’abakozi bashinzwe kubitaho umunsi ku munsi, kubavuza n’ibindi, kugira ngo ubuzima bwabo burusheho kuba bwiza.

Kuri ubu ababyeyi 232 ni bo batujwe mu nzu z’amasaziro meza ziri i Nyamata mu Karere ka Bugesera, i Rwabicuma mu Karere ka Nyanza, mu Murenge wa Mukura mu Karere ka Huye no mu Murenge wa Kamembe mu Karere ka Rusizi

Impinganzima, zimwe mu nzu z’amasaziro zubakiwe Intwaza mu Karere ka Huye

Umuyobozi Mukuru wa FARG,  Ruberangeyo Theophile arashimira by’umwihariko Madamu Jeannette Kagame, Umuyobozi w’Ikirenga w’Umuryango Unity Club Intwararumuri, ku ruhare akomeje kugira mu guhindura imibereyo y’Intwaza, harimo no kububakira  ayo macumbi y’amasaziro meza.

FARG yubakiye amacumbi imiryango 29,744

Uretse Intwaza zatujwe heza, FARG ku bufatanye n’abandi bafatanyabikorwa banyuranye yubakiye abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

FARG ubwayo imaze kubonera amacumbi imiryango 29,744 yatwaye amafaranga y’u Rwanda miriyari 42 na miriyoni zisaga 552, yiyongeraho n’andi menshi yubatswe n’abafatanyabikorwa barimo Minisiteri n’ibigo bya Leta, abikorera, Amadini, Imiryango itegamiye kuri Leta, inzego z’ibanze n’izindi nshuti z’u Rwanda.

Ubuyobozi bwa FARG bunongeraho ko guhera mu 2013, FARG yagiranye amasezerano y’ubufatanye na Minisiteri y’Ingabo z’Igihugu (Umutwe w’Inkeragutabara), ku buryo inzu zubakwa cyangwa zisanwa ziba  zikomeye, kandi ari nziza cyane.

Kugeza mu mpera za 2019, inzu 4,714 ni zo zimaze gusanwa, zikaba zaratwaye akayabo ka miriyari 21, na miriyoni zisaga 31 kuko ba nyirazo batari bafite ubushobozi bwo kuzisana. Izari zarangiritse zarabaruwe zishyirwaho ibikoresho biramba, izindi zirasenywa zubakwa bundi bushya kuko ziba zarangiritse cyane. Muri rusange ibikorwa byo kubaka no gusana byatwaye amafaranga y’u Rwanda miriyoni 63 na miriyoni zikabakaba 600.

FARG yafatanyije n’inzego zitandukanye mu gutuza heza abagenerwabikorwa bayo, mu macumbi yubakishijwe ibikoresho biramba

Umwihariko mu gufasha abahuye n’ihungabana (Trauma)

Ubuyoozi bwa FARG bwishimira ko urugamba rwo guhangana n’ihungabana ari urw’Igihugu muri rusange kuko guhera kuri Minisiteri y’Ubuzima ndetse n’izindi nzego zirimo iz’ibanze, imiryango iharanira inyungu z’abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi (Ibuka, AVEGA, Duhozanye, GAERG, AERG…), icyo kibazo bakigize icyabo.

By’umwihariko FARG ikaba yagiranye amasezerano n’Umuryango AVEGA Agahozo yo kwegereza abarokoze Jenoside Abajyanama ku by’ihungabana (Counsellors) mu Turere twose, kugira ngo abafite ihungabana (trauma) bafashwe, abafite uburwayi bukomeye bagezwe ku baganga, bitabweho.

Abagenerwabikorwa baba baziranye bya hafi n’abo bajyanama, kandi babitaho bakanabaganiriza ku buryo buhoraho, bityo ufite ikibazo cy’umwihariko bamukorera ubuvugizi agafashwa mu buryo bw’umwihariko.

Imishinga y’abarenga ibihumbi 54 yatewe inkunga

Mu myaka 26 ishize FARG yateye inkunga imishinga itandukanye ibyara inyungu y’abantu 54,386 harimo abagera ku 7,510 borojwe inka, hubakwa n’ibiraro bigezweho; byatanze umusaruro ufatika kuko benshi borojwe bavuga ko bongeye kugira inka (izo bari bafite mbere zariwe muri Jonoside), kandi babashije kwitura muri Gahunda ya Girinka.

Iyo mishinga yose yatanzweho akayabo ka miriyari 9 na miriyoni zisaga 937 z’amafaranga y’u Rwanda.

Buri mwaka abarenga 25,000 bahabwa inkunga y’ingoboka

Ubuyobozi bwa FARG buhamya ko mu myaka 21 ishize hamaze gukoreshwa amafaranga y’u Rwanda miriyari 220 na miriyoni zikabakaba 428 muri gahunda y’inkunga y’ingoboka.

Iyo nkunga igenerwa abasaga ibihumbi 25 buri mwaka, nyuma y’imyaka 10 itangwa yavuye ku mafaranga y’u Rwanda 7,500 kuri buri muntu agera ku 12,500 Frw mu rwego rwo kurushaho guharanira imibereho myiza y’abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

Muri rusange, abaterwa inkunga na FARG bashima cyane ubuyobozi bw’u Rwanda, burangajwe imbere  na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Paul KAGAME, bwakuye mu kaga abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, bukanabashyiriraho FARG yababereye amaboko n’imbaraga z’ababo bishwe bazira akarengane.

Aborojwe inka bagiye banubakirwa ibiraro bigezweho

FARG irashima Leta n’abafatanyabikorwa bayo

Ubuyobozi bwa FARG burashimira Leta y’u Rwanda kuba yarashyizeho ikigega cyagobotse benshi mu barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, nyuma y’imyaka 26 hakaba hari benshi ubu bakomye, abandi bakaba bakomeje kwiyubaka, mu kizere gikomeye cyo kubaho neza.

 

Burashimira kandi n’abafatanyabikorwa barimo Unity Club, Imbuto Foundation, inzego z’ibanze, imiryango iharanira inyungu z’abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, n’abanyarwanda muri rusange badahwema gushyigikira FARG mu rugamba rwo  kwita ku mibereho y’abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi.

 

Mu gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 26 Jenoside yakorewe Abatutsi, FARG yageneye Abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi ubutumwa bwo kubakomeza, ibizeza ko Leta izakomeza kubabungabunga no kubashyigikira mu rugendo rwo kwiyubaka no guharanira iterambere rirambye.

GAHUNDA Y’UBUVUZI NI IMWE MURI GAHUNDA ESHANU ZA FARG ZINYUZWAMO UBUFASHA BUGENEWE ABAGENERWABIKORWA BAYO. HABA HARI BYINSHI WIBAZA USHAKIRA IBISUBIZO KURI IYI GAHUNDA?

Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w’1994, abarokotse iyi Jenoside basigaranye ibikomere ku mubiri ndetse no ku mutima ndetse n’ingaruka zayo kugeza uyu munsi. Mu mwaka w’1998 nibwo Leta y’u Rwanda yashyizeho ikigega FARG, igiha inshingano yo kwita ku batishoboye barokotse Jenoside hagamijwe kunoza imibereho myiza yabo. Ubufasha abagenerwabikorwa bayo bahabwa bunyuzwa muri gahunda y’uburezi, ubuvuzi, amacumbi, inkunga y’ingoboka ndetse n’imishinga iciriritse.

 

Uyu munsi ntabwo turibuvuge kuri izi gahunda zose, ahubwo turibanda kuri gahunda y’ubuzima, mu bushakashatsi bwakozwe hagati y’umwaka w’2010-2017 bugaragaza ko FARG yavuje abagenerwabikorwa bayo inshuro (cases) ibihumbi Magana ane na mirongo itanu na kimwe Magana atandatu na cumi (451610) bari bafite uburwayi butandukanye bufitanye isano n’ingaruka za Jenoside yakorewe Abatutsi, kuri ubu buvuzi FARG yatanze amafaranga angana na Miliyari 1,763,000,000frs, ahari wakwibaza impamvu aya mafaranga ari menshi, ariko byatewe n’uko FARG ivuza abagenerwabikorwa bayo bavurizwa imbere mu gihugu ndetse hakenerwa ubuvuzi bwisumbuye umurwayi akaba yanavurizwa hanze y’U Rwanda, ibi byose bikorwa hagamije kunozwa inshingano FARG yahawe yo kwita ku imibereho y’abatishoboye barokotse Jenoside dore ko ubuzima aricyo cya mbere kugirango aba bagenerwabikorwa bagire ubuzima bwiza biteze imbere.

 

NINDE WEMEREWE KUVUZWA NA FARG?

Umuntu wemerewe kuvuzwa na FARG ni utishoboye warokotse Jenoside yakorewe Abatusi.

ESE UVUZWA YEMEZWA NANDE MURI IYI GAHUNDA Y’UBUVUZI?

Umugenerwabikorwa wa FARG ufashwa muri gahunda y’ubuzima yemerezwa mu ruhame aho yarokocyeye Jenoside bigakorwa n’inzego zibanze kuko ariho baba bamuzi, yaba abarokotse cyangwa abo bari baturanye , nyuma y’icyo gikorwa hakorwa raporo y’abitabiriye kwemeza, kubufatanye n’Akarere iyo raporo yoherezwa kuri FARG uwemejwe agashyirwa muri mudasobwa (Database) agahabwa inomero imuranga (PIN: Personal identification number). Icyo gihe umugenerwabikorwa atangira kuvuzwa, ariko ibi bikorwa ku muntu mushya utangiye gufashwa kuko abasanzwe bafashwa mu zindi gahunda za FARG, yaba  umunyeshuri, uhabwa ingoboka , uwahawe icumbi, uwahawe umushinga ,uyu ahita afashwa hatagombye kongera kwemezwa kuko n’ubundi izo gahunda zindi azihabwa kuko yemejwe.

UMUGENERWABIKORWA WA FARG ASABWA IBIHE BYANGOBWA IYO AGIYE KWIVUZA?

Umugenerwabikorwa wa FARG kugirango avuzwe asabwa kuba yaremejwe agahabwa PIN nk’uko twabisobanuye hejuru, agomba kuba afite ubwisungane mu kwivuza (Mutuelle de sante) nk’uko abandi banyarwanda muri rusange bubahiriza gahunda y’ubwisungane mu kwivuza, agomba kuba kandi afite icyemezo cyo ku Murenge kigaragaza ko ari uwarokotse Jenoside utishoboye ndetse na Transfer imwohereza ku bitaro bikuru byo ku rwego rw’Igihugu (Referral Hospitals). Iyo umugenerwabikorwa afite ubundi bwisungane bikaba ngombwa ko asaba ko yishyurirwa 15% asabwa icyemezo cy’umushahara we ku girango harebwe niba koko atabasha kwirihira.

NI KU RUHE RWEGO FARG ITANGIRA KUVUZA UMUGENERWABIKORWA?

Umugenerwabikorwa wa FARG atangira kuvuzwa iyo yoherejwe kuvurizwa ku bitaro byo ku rwego rw’igihugu (Referral Hospitals), impamvu ni uko iyo umuntu akivurizwa ku kigo nderabuziama (Centre de Sante cg Health center) mu ndimi z’amahanga, ndetse no ku bitaro by’Akarere (District Hospitals) , umugenerwabikorwa ariyishyurira kuko ari amafaranga make cyane iyo ufite ubwisungane mu kwivuza.

ABAGENERWABIKORWA BA FARG BATABONYE IMITI KWA MUGANGA BAGASABWA KUYIGURIRA HANZE BIGENDA GUTE?

Abagenerwabikorwa batabonye imiti kwa muganga bitewe n’uko ntayo bafite mu bubiko kandi akaba atategereza igihe uzabonekera, icyo gihe umugenerwabikorwa ajya kuwufata muri Farumasi (Pharmacy) ziri hirya no hino mu gihugu zikorana na FARG. Byashoboka ko naho yawubura cyangwa se uwo muti ukaba utari ku rutonde rw’imiti yemerewe gutanga, icyo gihe umugenerwabikorwa yandika urwandiko akandikira FARG asaba ko yawugurirwa, agashyiraho impapuro esahatu (3) zerekana igiciro cyawo kandi akazikura muri Farumasi 3 zitandukanye, agashyiraho ibyangombwa byerekana ko ari umugenerwabikorwa wa FARG, indangamuntu  n’impapuro zo kwa muganga ,ubundi akagurirwa umuti. Iyo usaba kugurirwa umuti afite ubundi bwishingizi asabwa kongeraho icyemezi cy’umshahara kugirango byigweho harebwe niba akwiye kuwugurirwa.

UMUGENERWABIKORWA WA FARG ASHOBORA KUVUZWA HANZE? BYEMEZWA NANDE? FARG IMUFASHA IKI?

Yego, FARG ishobora kuvuza umuntu hanze, iyo umugenerwabikorwa wa FARG yavujwe mu bitaro by’imbere mu Gihugu ariko bikagaragara ko hakenewe ubuvuzi bwisumbuye ngo abe yakira. Icyo gihe hakurikijwe amabwiriza ya Minisiteri y’ubuzimahari, abagize akanama k’impuguke mu by’ubuvuzi babarizwa mu bitaro byitiriwe Umwami FAYSAL ndetse n’abo mu bitaro bikuru bya Gisirikare I Kanombe (RMH) bagomba ku byemeza.

Abo baganga b’impuguke bagize akanama iyo bakoze raporo bakagaragariza FARG ko akwiye kuvurizwa hanze, FARG imwishyurira ibisabwa byose kugeza agarutse amaze kwivuza kandi agakomeza gukurikiranwa kugeza akize.

UMUSARURO WA GAHUNDA YA ARMY WEEK/Army Citizen Outreach.

Iyi gahunda ya Army week kugirango itangire,  byatewe n’ ibarura ryakozwe na Minisiteri y’ubuzima (Minisante), Minisiteri y’ubutegetsi bw’Igihugu (Minaloc), FARG ndetse n’imiryango iharanira inyungu z’abacitse ku icumu .Muri iri barura hagaragaye abantu basaga ibigumbi cumi na bitandatu( 16000) bari bafite indwara zikomoka ku ngaruka za Jenoside, FARG yasabye ubufatanye na RMH ndetse hasinywa amasezerano, hagamijwe kwegera abo bantu by’umwihariko ,aho abasirikare b’inzobere mu buvuzi bo mu bitaro bya gisirikare by’i Kanombe bamanuka bagasanga abarwayi mu rugo, ikintu kidasanzwe kuko ubundi umurwayi niwe ushaka umuganga.

ubwo byari byitezwe ko hazavurwa abantu ibihumbi bisaga cumu na bitandatu (16000), havuwe abasaga ibihumbi mirongo ine na bine (44000), kuko hari n’abandi bagiye biyongera bafite izindi ndwara, kwegera aba bagenerwabikorwa ba FARG byatumye hagaragara abagenerwabikorwa bafite indwara zikomeye batari bazi, bose baravuwe ndetse abandi bahabwa gahunda yo kujya bakomeza kuza kwivuriza ku bitaro bikuru byo mu gihugu, byatumye umusaruro wa ARMY WEEK wakozwe mu turere makumyabiri n’umunani (28) uba indashyikirwa kuko ubu abagenerwabikorwa batagihera mu nzu kubera indwara ahubwa bafata iyambere bakivuza kugeza bakize.

 

IMIBEREHO Y’UMUGENERWABIKORWA UFITE UBURWAYI BUTUMA NTACYO YIKORERA.

 

Abagenerwabikorwa ba FARG bavuzwa abenshi barashaje abandi bafite ubumuga bukomeye, ni muri urwo rwega FARG iha amafaranga y’inkunga y’ingoboka ku mugenerwabikorwa wabisabye akabyemererwa nyuma yo kwiga ku busabe bwe ndetse n’ubukana bw’indwara, aya mafaranga akaba ayifashisha mu kwikemurira ibibazo bimwe na bimwe, ndetse abandi bagakomeza gufashwa muri gahunda zitandukanye za FARG.

 

FARG yitaye ku mibereho y’Intwaza by’umwihariko basindagizwa n’abana babo iyo baza kuba bakiriho.” Yakomeje avuga ko Leta ifasha Intwaza by’umwihariko ibinyujije muri FARG, na yo ikaba yaritabaje Umuryango AVEGA Agahozo wabakurikiranye ukanabakorera ubuvugizi bwatumye bafashwa kuva mu bwigunge by’umwihariko. Kuri ubu bubakiwe ingo z’amasaziro meza “Impinganzima” mu bice bitandukanye by’Igihugu, aho bakurikiranwa bakanitabwaho by’umwihariko. Bagaburirwa indyo yuzuye, barasuzumwa bakanavuzwa ku buryo buhoraho, bafite abakozi babitaho mu buzima bwa buri munsi ndetse banakoreshwa imyitozo ngororamubiri ngo bahorane ubuzima buzira umuze.

Mpinganzima Constance, Umuhuzabikorwa w’inzu y’Amasaziro/Impinganzima ya Bugesera, agira ati: “Impinduka nziza ku buzima bwabo zigenda ziyongera ku buryo bugaragara. Iyo baje bavuye mu ngo zabo abenshi baza bafite intege nke cyane, barwaragurika, ariko uko iminsi igenda ishira ibyo byose bikagenda bigabanyuka bakajya ku murongo.”

AMASHIMWE Y’INTWAZA ZATUJWE MU NGO IMPINGANZIMA

Ababyeyi batujwe mu nzu z’amasaziro bavuga ko banyuzwe n’uko Leta y’u Rwanda yabitayeho ikabatuza mu macumbi aho batakiri mu bwigunge bwatumaga bahura n’ibibazo bakabura ubatabara. Aba babyeyi barashima Umukuru w’Igihugu Paul Kagame wabatabaye na n’ubu akaba akomeje guharanira ko imibereho yabo yarushako kuba myiza, hamwe na Madamu Jeannette Kagame udahwema kubagaragariza ko abazirikana. Rubagumya Thacien, Impinganzima ya Bugesera: “Aho naturutse mu Murenge wa Mageragere, Akarere ka Nyarugenge, nari mbayeho nabi kuko nabaga mu nzu ngenyine. Ngera mu Mpinganzima nabonye impinduka nyinshi nziza. Hariya naravunikaga; uzi kuba mu nzu wenyine, uhirimbana, witekera, ujya kwivomera n’imyaka tugezemo? Leta yagize iki gitekerezo turayishyima cyane, cyane cyane “Leta ni Umubyeyi”, iyi mvugo ikoreshwa n’ibyiciro bitandukanye by’Abanyarwanda bagiye bagobokwa na Leta y’u Rwanda mu gihe batishoboye, bigatuma babasha kugera ku nzozi zabo nta n’umwe usigaye inyuma.

Muri ibyo byiciro habonekamo abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bafashijwe kuva mu bwigunge, bakongera kugarurirwa ikizere cy’ubuzima bufite ikerekezo. By’umwihariko, nyuma y’imyaka 25 ishize ababyeyi bagizwe inshike na Jenoside yakorewe Abatutsi bahinduriwe amateka, uhereye ku kubavura ibikomere, kubaha inkunga y’ingoboka, kububakira amazu n’ibindi none ubu bishimira ko babonye izina “Intwaza” ribasubiza icyubahiro cy’ababyeyi. Abo babyeyi barashimira Leta y’u Rwanda yababakuye mu bwihebe bukomeye, n’ubu ikaba ikibagoboka ibinyujije mu Kigega gishinzwe gushyigikira no gutera Ababyeyi b’Intwaza batujwe mu ngo z’amasaziro Impinganzima barashimira Madamu Jeannette Kagame ku buryo abitayeho Genocide Survivors Assistance Fund (FARG) inkunga abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi (FARG).

Bwana Theophile Ruberangeyo Umuyobozi Mukuru wa FARG, yatangarije Imvaho Nshya ko abatishoboye barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bagiye bafashwa muri gahunda eshanu ari zo iy’ubuzima (kubavuza), inkunga y’ingoboka, uburezi, kubashakira imishinga ibyara inyungu no guhabwa amacumbi, ariko Intwaza ziri mu byiciro by’abaturage Leta y’u Rwanda yerekejeho amaboko mu rwego rwo guharanira ko na byo bizamuka bikajyana n’abandi mu iterambere.

Yagize ati: “Impmavu bitabwaho by’umwihariko mu gihe bageze mu za bukuru, muri ‘Ndinda Mwana’, nta mwana baba bafite, umwana wabo ni Leta. Leta ni yo ibafashe amaboko, mu gihe bakabaye Ndinda Mwana: Ubwo hatahwaga Impinganzima ya Rusizi Genocide Survivors Assistance Fund (FARG) Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Madamu Jeannette Kagame. Mu gihe kitaragera ku mwaka mpamaze ubu nta kibazo mfite, navuye i Mageragere mfite ibiro 49 ariko ubungubu nsigaye mpima ibiro 59 kandi sinkirwaragurika.”

Mukankusi Dorothea, Impinganzima ya Bugesera: “Naje mu Mpinganzima nturutse ku Kimironko. Ubuzima bwo muri Kigali bwarangoraga, hakaba igihe ndwara nkaba ndi ngenyine nkikingirana, n’abaturanyi rimwe na rimwe ukabona batanyitayeho.

Hari igihe natekaga simbirye, cyangwa bikarangira ntatetse kubera intege nkeya. Nkigera hano nahasanze abandi bantu tuganira, ku buryo ntakiri mu bwigunge, kandi ibyumba turaramo biba birimo ibitanda bibiri ukaba uri kumwe na mu genzi wawe muganira mukamarana irungu.”

Kankindi Dancilla, Impinganzima ya Bugesera: Nyuma ya Jenoside twavujwe ibikomere twari dufite, baradusuye baduha amazu yo kubamo, baza no kujya baduha inkunga y’ingoboka ya FARG. Tutaraza hano byadusabaga ko icyo dukorewe dutanga ku nkunga tukabona amazi, abahirira amatungo n’ibindi. Twageze hano dusanga amu nzu dufite buri kimwe cyose.

Twe twicara mu cyumba cy’uruganiriro tumaze kurya tukaganira, tugatarama buri nimugoroba, ndetse bajya banadukoresha siporo buri munsi. Twibagiwe imiruho twari dufite, ntikuri inshike ubu turi Intwaza. Dufite abana batwitaho nge byarandenze sinabona uko mbivuga.

Kabagwira Damarisi, Impinganzima Bugesera: Naje mvuye i Rwamagana; mbere y’uko nza narebaga bagenzi bange bageze muri uru rugo kuri tereviziyo y’abaturanyi, nkabona barasa neza, barakeye, barishimye. Igihe cyarageze ndaza, nisanga mu bandi ubu irungu ryarashize, mfite abantu dushyikirana tukaganira, ubwigunge naraburetse.

Abana tubana baradufasha, baradutekera, bakatugaburira, bakatumesera, ndetse ubu babaye abacu kuko buri mugoroba turicarana tugatarama. Nta kintu twashinja Perezida wacu Imana izamuhe umugisha, imuhe amahoro y’iburyo n’ay’ibumoso. Namadamu Jeannette Kagame namwe turabashimye cyane mwadutaruye mu marira menshi tutagikaraba ngo ducye, ariko ubu turaho tumeze neza. Turashima na AVEGA Agahozo, Umuryango Ibuka, FARG n’indi miryango yose yatubaye hafi mu rugendo rutari rworoshye.” Bavugamenshi Verediyana, Impinganzima ya Rusizi: Njyewe Umubyeyi wagiriwe wagiriwe ubuntu, umubyeyi watabawe, ndavuga nti Paul Kagame habwa icyubahiro wankuye ahakomeye. Ubwo nari mfuye ntakiri umuntu mbuze umuryango wange nakundaga, Leta yaranguyaguye kugeza ubu aho nisanze mu Mpinganzima mbona ubucike ndabukize. Ubu mfite abana baransiga, bakansasira, Imana ni yo ibizi, sibabona uko mbisobanura.”

Ubuyobozi bwa FARG na bwo burashima byimazeyo Umuyobozi wa Unity Club Nyakubahwa Jeannette Kagame, wagize uruhare rukomeye mu kubaka amazu y’amasaziro yakiriye Intwaza mu bice biandukanye by’Igihugu. Impinganzima ya Bugesera imaze gutuzwamo Intwaza 69 Impinganzima ya Rusizi yatashywe ku mugaragaro tariki 17 Ukwakira 2019 Impinduka nziza ku buzima bwabo zigenda ziyongera ku buryo bugaragara. Iyo baje bavuye mu ngo zabo abenshi baza bafite intege nke cyane, barwaragurika, ariko uko iminsi igenda ishira ibyo byose bikagenda bigabanyuka bakajya ku murongo.

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button